5.2. Eksempel

Figur 3.52. Eksempel I

Eksempel I

Set Dynamics to «Color From Gradient» and set Color Options to «Incandescent». Under Fade Options, set Repeat to «Truncate». Depending on the size of your underlying image, you might want to change the Fade length as well.

Eksempel I

Vel kloneverktøyet og set kjelda til mønsteret «Maple Leaves»


Figur 3.53. Eksempel II

Eksempel II

Lag eit rutenett med menyvalet FilterTeikneMønsterelementRutenett. Teikna ei linje med utgnidingsvertøyet med ein litt større pensel.

Eksempel II

Use FiltersRenderNoisePlasma to create the cool plasma cloud. Use the Erase Tool with a square brush to draw a line.


Figur 3.54. Eksempel III

Eksempel III

Marker eit rektangel med rektangelverktøyet og fyll utvalet med ein lys blåfarge. Bruk deretter verktøyet avskygging/etterbelys sett til avskygging og teikna langs øvre og venstre side med ein høveleg pensel. Teikna deretter langs høgre og nedre side met verktøyet sett til etterbelys.