2. Å teikne eit rutenett

Kva om du ønskjer å gjere rutenettet til ein fast del av biletet? Rutenettet er eigentleg eit hjelpemiddel, og er berre synleg på skjermen eller på skjermbilete av biletet. Filteret Rutenett kan laga eit rutenett på biletet svært likt GIMP sitt rutenett. (Filteret har ein del andre val i tillegg).

Sjå også Rutenett og hjelpelinjer.