Namn

Verktøy — Tastereferansar for menyen Verktøy

Verktøy

Utvals-verktøya

R

Rektangelutval

E

Ellipseutval

F

Frihandsutval

U

Tryllestaven

Shift + O

Vel etter farge

I

Intelligent saks

Teikneverktøya

Shift +B

Fyll

G

Fargeovergang

N

Blyant

P

Målarpensel

Shift +E

Viskeler

A

Luftpensel

K

Penn

Y

MyPaint-pensel

C

Kloning

H

Helbred

Shift +U

Slør eller skjerp

S

Gni ut

Shift +D

Avskygging/Etterbelysning

Transformeringsverktøya

Q

Justering

M

Flytt

Shift +C

Klipp

Shift +R

Rotér

Shift +S

Skaler

Shift + H

Forskyv

Shift +O

Perspektiv

Shift + W

3D-transformering

Shift +T

Samordna transformering

Shift + L

Handtakstransformering

Shift +F

Spegelvend

Shift + G

Burtransformering

W

Forvrengingstransformering

Andre verktøy

B

Banar

T

Tekst

O

Fargeplukkar

Shift + M

Måling

Z

Zoom

Førstørringsverktøyet har nokre spesifikke referansar: sjå Lupe.

[Notat] Notat

Trykk på eit verktøysymbol for å opna dialogvindauget for verktøyinnstillingane.

Samanhang

Ctrl + B

Verktøykassa

D

Standardfargar

X

Bytt fargane

[Notat] Notat

Klikk på fargane for å forandre dei.