Nom

Eines — Referència de tecles pel menú Eines

Eines

Eines de selecció

R

Selecció rectangular

E

Selecció el·líptica

F

Selecció lliure

U

Selecció difusa

Maj + O

Selecciona per color

I

Tisores intel·ligents

Eines de pintura

Maj + B

Pot de pintura

G

Degradat

N

Llapis

P

Pinzell

Maj + E

Goma d'esborrar

A

Aerògraf

K

Tinta

Y

Pinzell MyPaint

C

Clona

H

Cicatritza

Maj + U

Difumina/perfila

S

Empastifa

Maj + D

Ferro roent

Eines de transformació

Q

Alineació

M

Mou

Maj + C

Escapça

Maj + R

Gira

Maj + S

Ajusta la mida

Maj + H

Inclina

Maj + P

Perspectiva

Maj + W

Transformació 3D

Maj + T

Transformació unificada

Maj + L

Transformació per tiradors

Maj + F

Capgira

Maj + G

Transformació de la gàbia

W

Guerxa

Altres eines

B

Camins

T

Text

O

Pipeta

Maj + M

Mesura

Z

Ampliació

L’eina Lupa té algunes claus de referència específiques: vegeu Eina Lupa.

[Nota] Nota

Feu clic en la icona de l'eina per a obrir el diàleg Opcions de l'eina.

Context

Ctrl + B

Caixa d'eines

D

Colors per defecte

X

Intercanvia colors

[Nota] Nota

Feu clic als colors per a canviar-los.