9. Palety

Paleta je sada barev. V GIMPu slouží palety ke dvoum účelům:

Ve skutečnosti ale ani jedna z těchto funkcí není příliš často používaná; v Gimpu je možné pracovat léta a provádět s ním velmi složité věci bez použití palet. Stále se však jedná o něco, čemu by měl pokročilý uživatel rozumět, a i méně pokročilým uživatelům se palety mohou někdy hodit, například při práci s GIf soubory nebo optimalizaci určitého typu webové grafiky.

Obrázek 7.14. Dialog Palety

Dialog Palety

Spolu s Gimpem se dodává mnoho předdefinovaných barevných palet, další může doinstalovávat nebo vytvářet sám uživatel. Některé z předdefinovaných palet jsou obecně užitečné, například paleta „Web“, která obsahuje bezpečné barvy pro použití na webu (barvy, které se s vysokou pravděpodobností beze změny zobrazí i na starších počítačích). Jiné byly vybrány víceméně náhodně, protože pěkně vypadají. Všechny dostupné palety jsou přístupné pomocí dialogu Palety. V něm lze také zahájit vytváření palety nové.

Obrázek 7.15. Editor palety

Editor palety

Dvojité kliknutí na paletu v dialogu Palety otevře Editor palety, který zobrazí všechny barvy z otevřené palety. Kliknutí na některou z barev v paletě nastaví tuto barvu jako barvu popředí v Gimpu, kliknutí s podrženou klávesou Ctrl nastaví tuto barvu jako barvu pozadí.

Jak již název napovídá, můžete Editor palety použít i ke změně barev v paletě. Lze to však učinit pouze u uživatelem dodaných či vytvořených palet, nikoliv u palet dodávaných spolu s Gimpem. Takové palety však lze duplikovat a upravit barvy v jejich kopii.

Palety vytvořené či pozměněné pomocí Editoru palet se automaticky ukládají při ukončení Gimpu do adresáře palettes v osobním uživatelském adresáři Gimpu. Všechny palety v tomto adresáři, stejně jako všechny palety v systémovém adresáři palettes (ten obsahuje palety dodávané spolu s Gimpem), se nahrají při příštím spuštění Gimpu. Do seznamu adresářů, ze kterých se cesty nahrávají, můžete přidat i další položky. Slouží k tomu karta předvoleb Adresáře/Palety.

Palety GIMP ukládá ve speciálním souborovém formátu; soubory s paletami mají příponu .gpl. Jedná se o jednoduché ASCII soubory, takže případná konverze do tohoto typu souboru z jiných zdrojů není nikterak obtížná. V případě potřeby stačí nahlédnout do některého z existujících .gpl souborů textovým editorem.

9.1. Mapa barev

Poněkud matoucí je, že GIMP používá dva typy palet. Prvním typem jsou palety z dialogu Palety, které existují nezávisle na obrázku. Druhý typ, tzv. indexované palety, tvoří mapy barev indexovaných obrázků.Každý indexovaný obrázek má svou vlastní indexovanou paletu, která určuje, jaké barvy jsou v obrázku dostupné. Maximální počet barev v indexované paletě je 256. Indexované se paletám říká proto, že každá barva je spojena s číslem, tzv. indexem. (Barvy v běžných paletách jsou také číslované, ale tam číslo nemá žádný význam.)

Obrázek 7.16. Dialog Mapa barev

Dialog Mapa barev

Mapa barev indexovaného obrázku je zobrazena v dialogu Indexovaní paleta, který se nesmí zaměňovat s dialogem Palety. Dialog Palety zobrazuje všechny dostupné palety, dialog indexovaná paleta zobrazuje mapu barev aktivního obrázku (pokud je to indexovaný obrázek - jinak neukazuje nic).

Lze ovšem vytvořit běžnou paletu z barev indexované palety, respektive z barev libovolného obrázku. Lze tak učinit pomocí příkazu Importovat paletu z kontextové nabídky dialogu Palety. Otevře se tak dialog s řadou možností, z nichž jedna je import palety z obrázku. Je to důležité v případě, že chcete vytvořit řadu indexovaných obrázků používajících stejnou sadu barev.

Když převádíte obrázek do indexovaného režimu, důležitá část procesu je vytvoření indexované palety pro obrázek. Existuje několik možností, jak to udělat, jedna z nich je použití určité palety z dialogu Palety.

Tedy běžné palety lze převést na indexované při převodu obrázku do indexovaného režimu, zatímco indexované palety lze převést na běžné importem v dialogu Palety.