Kapitola 8. Enhancing Photographs

Obsah

1. Práce s digitálními fotografiemi
1.1. Úvod
1.2. Vylepšení kompozice
1.3. Vylepšení barev
1.4. Úprava ostrosti
1.5. Odstranění rušivých objektů v obraze
1.6. Uložení výsledku

1. Práce s digitálními fotografiemi

1.1. Úvod

Jedním z nejčastějších využití Gimpu je úprava nedokonalých digitálních fotografií – lehce přeexponovaných či podexponovaných, nevhodně natočených nebo dokonce rozostřených. Na takové problémy má GIMP lék. Smyslem této kapitoly je představit nástroje vhodné k řešení takových problémů. Nenajdete zde podrobné tutoriály, většinou je totiž snadnější naučit se tyto nástroje ovládat pokusy a hrou, než o nich dlouze číst. (Navíc je každý nástroj podrobně popsán ve své vlastní části manuálu.) Nenajdete zde ani nic o zvláštních efektech, které můžete na fotografii pomocí Gimpu vytvořit. Než začnete číst tuto kapitolu, měli byste znát základy práce s Gimpem, ale rozhodně nemusíte být žádní experti. Ti tu ostatně těžko najdou něco nového. A nestyďte se experimentovat – díky skvělé funkci zpět můžete téměř jakoukoliv chybu napravit stisknutím Ctrl-Z.

Nejčastější problémy, které je potřeba na fotografii řešit, jsou následující: špatná kompozice, špatné barvy, neostrost a různé artefakty a nechtěné objekty v obraze.

1.2. Vylepšení kompozice

1.2.1. Natočení obrazu

Fotograf rozrušený pohledem na sličnou dívku nebo jiný objekt svého uměleckého zájmu často neudrží kameru vodorovně, tak jak by měl. Důsledkem je fotografie, na které vodorovné linie nejsou vodorovné a objekty jsou pootočené o určitý úhel. K nápravě poslouží v Gimpu nástroj Rotace. Aktivujte nástroj Rotace kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů nebo stisknutím zkratky Shift-R. Ujistěte se, že jsou viditelné Volby nástroje a že v jejich horní části, v položce Ovlivnit, je vybráno levé tlačítko ( Transformovat vrstvu ). Když pak kliknete do obrázku, můžete tažením myši obrázek natáčet. Jakmile jste s nastavením rotace spokojeni, klikněte v potvrzovacím dialogu na Rotovat nebo prostě stiskněte klávesu Enter.

Jenže tímto způsobem často nedocílíte napoprvé dokonalého výsledku, pouze zlepšení. Můžete natočení provést ještě jednou a výsledek tak doladit, ale to má značnou nevýhodu. Při každé rotaci dochází k určitému rozostření obrazu, protože jednotlivé pixely mění vzájemnou polohu oproti originálnímu obrazu a obraz se převzorkuje. Při jedné rotaci je to téměř nepostřehnutelné, ale dvě následné rotace způsobí dvojnásobné rozostření. Je zbytečné obraz rozostřovat více, než je nutné, a proto je lepším řešením vrátit první rotaci a udělat ji znovu a přesněji.

Naštěstí je to v Gimpu možné provést ještě jednodušeji. Ve Volbách nástroje Rotovat zvolte v položce Směr rotace možnost Zpět (korektivní). Pokud použijete tuto volbu, nenatáčejte síť tak, abyste chybu kompenzovali (tedy vůči chybě v opačném směru), ale naopak natočte síť tak, aby přesně lícovala s chybně natočeným obrázkem. Pokud si to neumíte představit, vyzkoušejte to, zjistíte jak je to snadné.

[Poznámka] Poznámka

V GIMPu 2.2 je možné zapnout náhled transformací místo pouhé sítě. Je tak snadnější provést transformaci přesně na první pokus.

Když obrázek natočíte, objeví se v rozích nehezké trojúhelníkovité „díry“. Opravit je můžete použitím pozadí, které je vyplní nenápadnou neutrální barvou, případně se je můžete pokusit zaretušovat. Nejlepším řešením ovšem často bývá ořez obrázku. Čím silnější bylo natočení, tím je nutný větší ořez. Proto je vůbec nejlepší pořádně držet fotoaparát.

1.2.2. Ořezávání

Fotograf má možnost volit záběr již při snímání obrázku, ale často nemá nad volbou záběru takovou kontrolu, jakou by si přál (např. kvůli pevnému formátu snímku). Výsledkem jsou fotografie, které lze vylepšit ořezem. Dojem ze snímku lze často vylepšit umístěním nejdůležitějších částí a objektů na klíčová místa fotografie. Pravidlo třetin, které je dobré znát, i když se ho není nutné držet vždy, říká, že nejlépe působí objekty umístěné v jedné třetině fotografie (na výšku i na šířku).

Chcete-li oříznout obrázek aktivujte v Panelu nástrojů nástroj Ořez a nebo stiskněte zkratku Shift-C. Pak kliknutím a táhnutím myši v okně obrázku označte ořezovou oblast. Objeví se také dialog, ve kterém můžete rozměry oblasti přesně zadat. Když jste s nastavením oblasti ořezu spokojeni, klikněte v dialogu na tlačítko Ořezat.

1.3. Vylepšení barev

1.3.1. Automatické nástroje

Navzdory sofistikované elektronice moderních fotoaparátů jsou digitální fotografie často pře- nebo podexponované nebo mají barevný závoj. GIMP obsahuje řadu nástrojů pro nápravu barevnosti, od těch automatických, ovládaných jediným kliknutím, až po pokročilé nástroje s řadou nastavitelných parametrů. Začneme těmi nejjednoduššími.

GIMP nabízí pět automatických nástrojů pro korekci barevnosti. Ne vždy dosáhnou požadovaného výsledku, ale lze je vyzkoušet během okamžiku a poskytnou vám přínejmenším určitou představu o možném směru úprav. Kromě automatické úpravy úrovní je najdete v nabídce okna obrázku VrstvaBarvyAutomaticky.

O každém z nástrojů si něco povíme:

Normalizovat

Tento nástroj (ve skutečnosti se jedná o zásuvný modul) je užitečný při nápravě nedostatečné expozice: upraví rovnoměrně celý obrázek tak, aby nejtmavší části byly co nejtmavší a nejsvětlejší co nejsvětlejší. Nevýhodou je, že barevnou korekci plně určují nejsvětlejší a nejtmavší pixely v obrázku, takže přítomnost jediného černého a bílého pixelu znemožní efektivní normalizaci.

Ekvalizovat

Velmi mocný nástroj, který se snaží barvy v obrázku rovnoměrně rozložit po celém rozsahu možných intenzit. V některých případech je výsledek fantastický, jen těžko dosažitelný jiným způsobem. Častěji je ale výsledek podivný. Vyzkoušet to však můžete za okamžik.

Vylepšit barvy

Tento nástroj zvýší sytost barev, aniž by ovlivnil jejich odstín nebo jas. Funguje pouze v režimu RGB nebo indexovaných barev, ale nikoliv ve stupních šedi.

Roztáhnout kontrast

Funguje podobně jako Normalizovat, ale pracuje s červeným, modrým a zeleným kanálem nezávisle. Obvykle tak dosáhne omezení barevného závoje.

Úrovně automaticky

Automatické úpravy úrovní dosáhnete vyvoláním nástroje Úrovně ( NástrojeNástroje barevÚrovně v nabídce obrázku) a kliknutím na tlačítko Automaticky v jeho dialogu. V okně obrázku uvidíte náhled, pokud ho chcete zachovat, stiskněte tlačítko Budiž. Tlačítkem Zrušit úpravu zrušíte.

Pokud je v obrázku bod, který má být zcela bílý, a bod, který má být zcela černý, můžete použít nástroj Úrovně v poloautomatickém režimu, který často velmi dobře vylepší jas i barvy v celém obrázku. Nejprve vyvolejte nástroj Úrovně, tak jak bylo popsáno výše. Nyní si všimněte tří tlačítek s ikonami kapátek v pravé dolní části dialogu. Levé tlačítko, pokud nad ním podržíte myš, zobrazí nápovědu Vyberte černý bod. Klikněte na tlačítko a pak klikněte v obrázku na místo, které má být černé – skutečně zcela, úplně černočerné, nikoliv pouze tmavé. Obrázek se změní. Pak klikněte na pravé tlačítko ( Vyberte bílý bod ) a následně na místo v obrázku, které má být dokonale bílé. Obrázek se opět změní. Pokud jste s výsledkem spokojení, klikněte na Budiž. V opačném případě zvolte Zrušit.

Výše uvedené úpravy jsou automatické; pokud žádná z nich nedosáhne toho, co si představujete, je na čase vyzkoušet některý z interaktivních nástrojů pro úpravu barevnosti. Všechny, kromě jednoho, jsou dostupné přes Nástroje->Nástroje barev v nabídce obrázku Pokud vyberete nástroj pro úpravy barevnosti z Panelu nástrojů, klikněte kamkoliv do obrázku abyste ho aktivovali a otevřel se jeho dialog.

1.3.2. Problémy s expozicí

Nejjednodušší je použít nástroj (FIXLINK) Jas-Kontrast. Je ze všech nejméně silný, ale v mnoha případech je dostačující. Je použitelný na podexponované a přeexponované obrázky, barevný závoj opravit neumí. Nástroj se ovládá dvěma posuvníky, Jas a Kontrast. Pokud je zaškrtnuta volba Náhled, uvidíte hned všechny změny přímo v obrázku. Pohybujte posuvníky a jakmile jste s výsledkem spokojeni, stiskněte Budiž. Pokud nemůžete dosáhnout uspokojivých výsledků, klikněte na Zrušit a obrázek se vrátí do původního stavu.

Pokročilejší, a jen trochu složitější, způsob, jak napravit špatnou expozici je použití nástroje Úrovně. Dialog tohoto nástroje vypadá velmi složitě, ale pro nápravu expozice si stačí všímat části označené jako Vstupní úrovně. zvláště tří trojúhelníkovitých šoupátek pod histogramem. Návod k použití naleznete v části (FIXLINK) Nástroj Úrovně, ale nejjednodušší způsob, jak se s ním naučit pracovat, je zkoušet pohybovat zmíněnými šoupátky a sledovat, jak to ovlivňuje obrázek. (Musíte mít zaškrtnutou volbu Náhled.)

Velmi mocný nástroj pro korekci expozice jsou Křivky. Umožňuje pomocí kliknutí a tažení upravovat kontrolní body na křivce, která představuje funkci převodu vstupních úrovní jasu na výstupní úrovně jasu. Nástroj Křivky umožňuje replikovat funkci nástrojů Jas/Kontrast i Úrovně a přidává další možnosti. Návod k použití tohoto nástroje naleznete v části (FIXLINK)Nástroj Křivky, ale nejjednodušší je prostě si ho vyzkoušet a experimentovat.

Jedním z nejmocnějších způsobů úpravy jasu a kontrastu, který je vhodný pro náročnou práci a expertní uživatele, je vytvoření nové vrstvy nad vrstvou upravovanou, a nastavení režimu této nové vrstvy na „Násobit“. Nová vrstva pak slouží jako vrstva určující zisk vrstvy pod ní. Bílá znamená maximální zisk a černá nulový zisk. Malováním na tuto vrstvu tak můžete přesně určit zisk v jednotlivých částech obrázku. Měli byste ale malovat pouze s plynulými a pozvolnými přechody, jinak v obrázku vzniknou nepěkné hrany a artefakty. Pokud nechcete způsobit barevný posun obrázku, malujte pouze odstíny šedi.

Režim „Násobit“ není jediným vhodným režimem pro kontrolu zisku. Režim „Násobit“ může oblasti obrázku pouze ztmavovat, ne však zesvětlovat. Je proto užitečný na přeexponované obrázky. Režim „Dělit“ má efekt opačný, umožňuje zesvětlení, nikolv však zmavení částí obrázku. Chcete-li maximalizovat množství viditelných detailů v celém obrázku, použijte následující trik:

  1. Zduplikujte vrstvu (vytvořte nad ní novou).

  2. Odbarvěte novou vrstvu.

  3. Na výsledek aplikujte Gaussovo rozostření s velkým poloměrem (100 nebo více).

  4. Nastavte režim vrstvy na Dělit.

  5. Sílu korekce ovládejte změnou krytí vrstvy či pomocí nástrojů Jas/Kontrast, Úrovně či Křivky na nové vrstvě.

  6. Jste-li s výsledkem spokojeni, spojte původní a kontrolní vrstvu pomocí Sloučit dolů.

Kromě režimů „Násobení“ a „Dělení“ lze využít i další režimy kombinace vsrtev, jako je „Dodge“, „Burn“ nebo „Soft Light“. Může se však stát, že strávíte hraním si s těmito parametry celé hodiny, aniž si všimnete kolik času uběhlo. Čím více máte možností, tím těžší může být rozhodnout se.

1.3.3. Úprava odstínu a sytosti

Pokud má váš obrázek barevný závoj, je podle našich zkušeností nejjednodušší opravit jej nástrojem Úrovně - upravit samostatně úrovně jednotlivých barevných kanálů. Pokud tudy cesta nevede, zkuste nástroj Vyvážení barev či Křivky, jejich použití je však náročnější.

Někdy je těžké poznat, zda jsou barvy upraveny správně. Dobrou a objektivní technikou je nalézt bod v obrázku, který má být buď bílý nebo šedý. Aktivujte nástroj Barevná pipeta (ikona kapátka v panelu nástrojů) a klikněte na zmíněný bod. Otevře se dialog výběru barev. Pokud jsou barvy správně nastaveny, měly by být červená, zelená a modrá složka stejné. Pokud si rovny nejsou, uvidíte jakou úpravu je třeba provést. Tato technika, je-li správně použita, dovoluje upravit barevnost obrázku i barvoslepým.

Pokud je obrázek vybledlý (což se může snadno stát, pokud fotíte v ostrém světle), zkuste nástroj Odstín/Sytost. Ten poskytuje tři posuvníky: pro odstín, světlost a sytost. Zvýšení sytosti pravděpodobně pomůže. Současně ale bývá užitečné upravit i světlost. ( „Světlost“ má podobný význam jako „Jas“ v nástroji Jas/Kontrast, je lae tvořena jinou kombinací červené, zelené a modré složky.) Nástroj Odstín/Sytost umožňuje upravovat omezený rozsah barev (pomocí tlačítek v horní části dialogu), pokud však chcete dosáhnout přirozeně vypadajícího výsledku, je většinou dobré se této možnosti vyhnout.

[Tip] Tip

I když obrázek nevypadá vybledlý, může zvýšení sytosti zlepšit jeho účinek. Veteráni éry klasického filmu tomuto triku občas říkají „Fujifikace“, podle filmu Fujichrome, který je známý vysoce barevně sytými zvětšeninami.

Pokud fotografujete ve slabém světle, je někdy problém opačný: přílišná sytost obrázku. V takovém případě je nástroj Odstín/Sytost také užitečný, použijte jej ke snížení sytosti.

1.4. Úprava ostrosti

1.4.1. Oprava rozostření

Pokud není fotoaparát správně zaostřen nebo pokud se během snímání obrázků pohne, vznikne rozostřený obrázek. Pokud je hodně rozostřený, nelze s tím nic dělat, ale pokud je rrozostřen jen mírně, mělo by jej být možné opravit.

The most generally useful technique for sharpening a fuzzy image is called the Unsharp Mask. In spite of the rather confusing name, which derives from its origins as a technique used by film developers, its result is to make the image sharper, not „unsharp“. It is a plug-in, and you can access it as Filters->Enhance->Unsharp Mask in the image menu. There are two parameters, „Radius“ and „Amount“. The default values often work pretty well, so you should try them first. Increasing either the radius or the amount increases the strength of the effect. Don't get carried away, though: if you make the unsharp mask too strong, it will amplify noise in the image and also give rise to visible artifacts where there are sharp edges.

[Tip] Tip

FIXME

FIXME

1.4.2. Odstranění zrnitosti

FIXME

1.4.3. Zjemnění

1.5. Odstranění rušivých objektů v obraze

1.5.1. Odstranění nečistot

1.5.2. Odstranění objektů

1.5.3. Odstranění červených očí

1.6. Uložení výsledku

1.6.1. Soubory

Jaký formát souboru použít pro uložení výsledku? Máte změnit velikost výsledku? Odpovědi závisí na účelu, ke kterému chcete obrázek použít.

  • Pokud chcete obrázek v budoucnu opět zpracovávat GIMPem, uložte jej v XCF, nativním formátu GIMPu (tzn. pojmenujte jej např. fotografie.xcf). Pouze formát XCF totiž zaručuje, že se neztratí žádná informace.

  • Pokud chcete obrázek vytisknout, neměli byste jej zmenšovat (kromě případného oříznutí). Důvodem je to, že tiskárny pracují v mnohem vyšším rozlišení než běžné monitory: zatímco typický monitor používá rozlišení kolem 100 pixelů na palec, u běžné tiskárny to bývá 600-1400 bodů na palec. Obrázek o rozlišení 3000 × 5000 pixelů proto vypadá na monitoru obrovský, je-li však vytištěn při 600 dpi (bodů na palec), jeho rozměry budou 12,7 × 21,2 cm. Obvykle také není žádný důvod proč obrázek zvětšovat, skutečné rozlišení (detaily) obrázku tím nezvýšíte) a lze to případně provést až při tisku. Co se týče souborového formátu, ve většině případů postačuje JPEG s kvalitou nastavenou na 75 až 85. Ve vzácných případech, kdy obrázek obsahuje velké plochy téměř jednolité barvy, může být nutné nastavit ještě vyšší kvalitu či použít neztrátový formát jako např. TIFF.

  • Pokud máte v úmyslu obrázek prezentovat na monitoru nebo promítat projektorem, uvědomte si, že nejvyšší rozlišení, jakého podobná zařízení běžně dosahují, je 1600 x 1200 pixelů, a nemá tedy smysl aby byl obrázek větší. Pro tyto účely je téměř vždy vhodnou volbou formát JPEG.

  • Pokud chcete obrázek umístit na web nebo poslat elektronickou poštou, je zapotřebí minimalizovat velikost souboru. Nejprve zmenšete obrázek tak, aby byly ještě dobře patrné důležité detaily (pamatujte že různí lidé používají monitory různě velké a s různým rozlišením). Pak uložte obrázek ve formátu JPEG. V dialogu při ukládání zvolte volbu Náhled v okně obrázku FIXME

Více se dozvíte v části Souborové formáty.

1.6.2. Údaje EXIF

Moderní digitální fotoaparáty zapisují do souboru s obrázkem i údaje o nastavení fotoaparátu a dalších okolnostech v okamžiku pořízení snímku. Tyto údaje jsou v souborech JPEG či TIFF uložena ve strukturovaném formátu zvaném EXIF. GIMP, pokud byl správným způsobem sestaven (funkce závisí na knihovně libexif), umožňuje tato data v JPEG souborech zachovat. Pokud je v Gimpu otevřen obrázek obsahující EXIF údaje, upraven a znovu uložen ve formátu JPEG, údaje EXIF zůstanou beze změny zachovány. To sice není ideální způsob, kterým by měl grafický editor s EXIF daty pracovat, ale je to lepší, než je prostě smazat, jak to dělaly starší verze GIMPu.

Pokud si chcete údaje EXIF prohlédnout, stáhněte si z registru zásuvný modul Exif Browser . Pokud ho budete schopni na vašem systému sestavit a nainstalovat, vyvoláte ho z nabídky obrázku: Filtry->Obecné->Exif Browser. (Pokud potřebujete pomoci s instalací zásuvných modulů, přečtěte si část (FIXLINK)Instalace nových zásuvných modulů.)