3.6. Dialog Písma

Obrázek 12.38. Dialog Písma

Dialog Písma

Dialog Písma se používá pro výběr vhodného řezu písma (fontu) pro nástroj Text. Umožňuje rovněž obnovit seznam dostupných písem v případě, že nějaká do vašeho systému přidáte během práce s Gimpem.

3.6.1. Vyvolání dialogu

Dialog Písma je dokovatelný; viz část Dokování dialogů. Dialog Písma lze vyvolat několika způsoby:

  • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyPísma.

  • Z nabídky obrázku: DialogyPísma.

  • Z dialogu Volby nástroje Text. Kliknete-li na tlačítko pro výběr písma, zobrazí se volič písem, v jehož pravém dolním rohu je tlačítko. Jeho stisknutím otevřete dialog Písma.

  • Z nabídky karet jakéhokoliv dokovatelného dialogu: Přidat kartuPísma.

3.6.2. Použití dialogu Písma

Základním úkonem, ke kterému dialog slouží, je výběr požadovaného písma ze seznamu kliknutím. Vybraný font bude používán nástrojem Text. Pokud kliknete na ukázku písma ( Aa ) a tlačítko myši neuvolníte, ale ponecháte chvíli stisknuté, objeví se větší ukázka daného písma („Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“).

Režim mřížky a seznamu

Obrázek 12.39. Dialog Písma

Dialog Písma
Dialog Písma

V nabídce karty dialogu Písma můžete vybrat mezi zobrazením v režimu mřížky ( Zobrazit jako mřížku ) či seznamu ( Zobrazit jako seznam ). V režimu mřížky jsou písma zobrazena v pravidelné čtvercové síti, v režimu seznamu tvoří vertikálně seřazený seznam obsahující ukázku písma Aa a jeho jméno.

Refresh font list

Stisknutí tlačítka ve spodní části dialogu obnoví seznam písem. To je užitečné v případě, že přidáte do svého systému písma během práce s Gimpem, a chcete je ihned použít. Obnovení seznamu písem můžete dosáhnout také kliknutím pravým tlačítkem myši v seznamu písem a výběrem Znovu načíst seznam písem (je to jediná položka v nabídce).

[Tip] Tip

velikost náhledů písem můžete změnit pomocí podnabídky Velikost náhledu v nabídce karty dialogu Písma.