2.7. Dialog Historie vracení

Obrázek 12.19. Dialog Historie vracení

Dialog Historie vracení

Dialog Historie vracení zobrazuje seznam akcí, které jste s obrázkem naposledy provedli. U každé z nich je připojen malý náhled obrázku po provedení příslušné akce. Obrázek můžete vrátit do kteréhokoliv bodu (stavu) Historie vracení prostým kliknutím na zvolenou položku v seznamu změn. Více informací o mechanismu vracení provedených změn v Gimpu naleznete v části Vracení změn.

2.7.1. Aktivace dialogu

Dialog Historie vracení je dokovatelný. Pokud potřebujete poradit, jak s dokovatelnými dialogy manipulovat, podívejte se do části Dokování dialogů. Dialog Historie vracení lze vyvolat několika způsoby:

  • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyHistorie vracení.

  • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyVytvořit nový dokVrstvy, kanály a cesty. Tímto způsobem otevřete dok se čtyřmi dialogy. Jedním z nich je dialog Historie vracení.

  • Z nabídky obrázku: UpravitHistorie vracení.

  • Z nabídky obrázku: DialogyHistorie vracení.

  • Z nabídky karty kteréhokoliv dokovatelného dialogu: Přidat kartuHistorie vracení.

2.7.2. Použití dialogu Historie vracení

Nejjednodušší způsob výběru požadovaného bodu (stavu) historie je kliknutí na příslušnou položku v seznamu historie vracení. Mezi jednotlivými body (stavy) můžete přecházet sem a tam podle libosti, aniž byste ztratili jakoukoliv informaci nebo spotřebovávali systémové zdroje. Ve většině případů jsou změny velmi rychlé.

Ve spodní části dialogu jsou tři tlačítka:

Zpět

Tlačítko Zpět má stejnou funkci jako volba z menu obrázku UpravitZpět nebo stisknutí klávesové zkratky Ctrl-Z; vrátí obrázek o jeden bod zpět v historii vrácení (k předcházejícímu stavu).

Znovu

Tlačítko Znovu má stejnou funkci jako volba UpravitZnovu z menu obrázku, nebo klávesová zkratka Ctrl-Y ; posune obrázek o jeden bod vpřed v historii vracení (k následujícímu stavu). Má tedy opačnou funkci oproti tlačítku Zpět.

Vymazat historii vracení

Toto tlačítko odstraní veškerý obsah historie vracení kromě aktuálního stavu. Pokud ho stisknete, budete dotázáni, zda si za svým úmyslem skutečně stojíte. Jediným rozumným důvodem, proč mazat historii vracení, může být velmi omezená operační paměť.