8.4. Přiblížení

Přehled revizí
Revize $Revision: 1927 $ 2006-02-21 jfriedl

Obrázek 13.22. Podnabídka Přiblížení nabídky Zobrazení

Podnabídka Přiblížení nabídky Zobrazení

Přiblížení znamená zvětšení (nebo zmenšení) pohledu na obrázek (jako při použití fotografického objektivu vybaveného funkcí zoom). Jedná se skutečně o pouhou změnu pohledu na obrázek, samotná obrazová data se nijak nemění (proto se změna přiblížení ani nezapisuje do historie změn a nelze pomocí ji vrátit pomocí funkce zpět). Přiblížení obrázku je vhodné pro pečlivou práci na úrovni jednotlivých pixelů, oddálení obrázku může být naopak vhodné pro získání celkového přehledu o velikém obrázku, který se při zvětšení 1:1 nevejde celý do svého okna.

8.4.1. Aktivace dialogu

  • Příkazy pro změnu přiblížení obrázku jsou dostupné v podnabídce ZobrazeníPřiblížení nabídky obrázku. V Gimpu 2.2 jsou příkazy pro změnu přiblížení dostupné pomocí tlačítka Přiblížení v okně obrázku.

8.4.2. Contents of the „Zoom“ submenu

Dostupné příkazy pro změnu přiblížení a jejich výchozí klávesové zkratky jsou následující:

Oddálit

(Zkratka: -) Každým použitím tohoto příkazu se stupeň přiblížení sníží o přibližně 30%. Minimální přiblížení je 6%.

Přiblížit

(Zkratka: +) Každým použitím tohoto příkazu se stupeň přiblížení zvýší o přibližně 30%. Maximální přiblížení je 1600%.

[Poznámka] Poznámka

Klávesová zkratka pro příkaz Přiblížit vyvolala rozsáhlé diskuse, protože na angloamerických klávesnicích vyžaduje stisknutí klávesy Shift, což u tak často používané funkce není příjemné. V případě kontinentálních evropských klávesnic (tedy i české) tento problém není. Pokud používáte americkou klávesnici a chcete pro přiblížení používat jednoklávesovou zkratku, vytvořte si pro funkci Přiblížit vlastní dynamickou klávesovou zkratku. Více se dozvíte v části věnované předvolbám pro uživatelské rozhraní.

Celý obrázek do okna

(Zkratka: Shift-Ctrl-E). Tento příkaz přiblíží obrázek co nejvíce, ale tak, aby se stále celý vešel do okna. Na dvou stranách se tak pravděpodobně objeví nevyužité místo, ale další dvě strany budou přesně využívat prostor v okně.

Fit Image to Window

Tento příkaz zmenší obrázek jak je to jen možné, aniž by se v okně objevil nevyužitý prostor. Obrázek tak v jednom směru do okna přesně pasuje, v druhém směru okno pravděpodobně bude přesahovat.

A:B (X%)

Řada položek s různými stupni přiblížení obrázku. Nejdůležitější je samozřejmě přiblížení 1:1 (100%), které má jednoduchou klávesovou zkratku: 1

Jiné

Tento příkaz otevře dialog umožňující zadat libovolný stupeň přiblížení v rozsahu 6-1600 %.