10.4. Mozaika

10.4.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníMozaika.

Tento filtr vytvoří z aktivní vrstvy či výběru mozaiku složenou z mnoha čtverců či jiných mnohoúhelníků.

10.4.2. Volby

Obrázek 14.23. Volby

Volby

Náhled

Všechny změny se promítnou v náhledu ještě před stisknutím tlačítka Budiž a aplikací do obrázku. Náhled zobrazuje celý obrázek, i když se výsledek bude týkat pouze výběru. Vypnutí volby Náhled může pomoci na slabších strojích.

Volby
Vyhlazování

Vyhlazování: Snižuje zubatost okrajů.

Průměrování barev

Průměrování barev: Pokud tato volba není zaškrtnuta, zůstává uvnitř dlaždic kresba původního obrázku. Pokud zaškrtnuta je, jsou dlaždice vyplněny průměrnou barvou.

Povolit dělení dlaždic

Povolit dělení dlaždic: Je-li tato volba aktivní, jsou dlaždice v oblastech s mnoha barvami děleny na půl, čímž se zvýší množství zachovaných detailů.

Nerovný povrch

Nerovný povrch: Tato volba vytváří iluzi hrbolatého povrchu dlaždic.

Osvětlení popředí/pozadí

Osvětlení popředí/pozadí:Pokud je zaškrtnuta tato volba, má světlo dopadající na dlaždice barvu popředí a stíny barvu pozadí. Spáry mají také barvu pozadí.

Nastavení parametrů
Velikost dlaždic

Velikost dlaždic: Tento parametr určuje velikost jednotlivých dlaždic.

Výška dlaždice

Výška dlaždice: Zdánlivá výška dlaždice, vystouplost reliéfu. Určuje šířku osvětleného okraje v pixelech.

Rozestup dlaždic

Rozestup dlaždic: Určuje šířku spár mezi dlaždicemi.

Úpravnost dlaždic

Úpravnost dlaždic: Je-li nastaveno na 1, mají dlaždice stejnou velikost a pravidelné tvary. Je-li hodnota nižší, velikost i tvar dlaždic jsou méně pravidelné.

Směr světla

Směr světla: Směr, odkud přichází světlo (0-360° proti směru hodinových ručiček). Ve výchozím nastavení je to 135°, tedy z levého horního rohu.

Barevná variace

Barevná variace: Každá dlaždice má pouze jednu barvu, proto je počet barev oproti původnímu obrázku snížen. Zde lze počet barev zvýšit.

Základní dlaždice

Tuto volbu netřeba vysvětlovat:

  • Čtverce

  • Šestiúhelníky

  • Osmiúhelníky a čtverce