9. Lyseffektar

9.1. Innleiing til lyseffektar

Filtra i denne kategorien blir brukte for å legge til ulike lyseffektar i biletet. Lyseffektane kan vere å simulere ulike linserefleksar eller ulike former for punktlys.