8.3. Glasfliser

8.3.1. Oversyn

Figur 15.107. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbilete

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Glasfliser


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterGlaseffektarGlasfliser

Dette filteret gjer at det ser ut som det aktive laget eller den aktive markeringa blir sett gjennom glasfliser eller gjennom ein glasvegg.

8.3.2. Innstillingar

Figur 15.108. Innstillingane for filteret “Glasfliser

Innstillingane for filteret Glasfliser

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet før dei blir lagt til i biletet ved å trykke på knappen OK.

Parametra

  • Flisbreidde: Bestemmer flisbreidda (10-50 pikslar).

  • Flishøgde: Bestemmer flishøgda (10-50 pikslar).