2.4. Undermenyen Dialogar

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1980 $ 2007-02-06 KoSt

Figur 14.7. Dialogmenyen under filmenyen i verktøykrinet

Dialogmenyen under filmenyen i verktøykrinet

Undermenyen Dialogar under Fil-menyen i verktøyskrinet inneheld ei liste over dialogar som er tilgjengelege for å redigera eit bile. Du kan opna og lukka dialogane etter behov, eller kopla saman dei mest brukte dialogane. Du kan også strø dei rundt på skjermen som enkle vindauge. Dette er nærare omtalt i kapittlet om dialogar.

2.4.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen i verktøyskrinet via FilDialogar