9.8. Kombiner

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1897 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Kombiner blir brukt for å setje saman igjen bilete som er blitt delt opp i einskilde fargekomponentar med kommandoen Separer. Du finn meir informasjon om dette i avsnittet om filteret Kombiner.