9.7. Separer

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1897 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Separer blir brukt til å dele biletet opp i dei einskilde fargekomponentane. Du finn meir informasjon om dette i avsnittet om filteret Separer.

9.7.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteModusSeparer.