3.11. Farge til alfa

3.11.1. Oversyn

Figur 15.41. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Filteret sett med fråfarge blå


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterFargarFarge til alfa

Dette filteret gjer alle pikslane med ein bestemt farge gjennomsiktige ved å lage ein alfakanal for biletet. Filteret prøver å bevara kantutjamningar ved hjelp av ein rutine som omformar delvis farge til delvis gjennomsikt. På denne måten vil område som inneheld litt av den valde fargen, bli litt gjennomsiktige.

3.11.2. Innstillingar

Figur 15.42. Innstillingane for filteret “Farge til alfa

Innstillingane for filteret Farge til alfa

Farge

Klikk på Frå-ruta for å få fram fargedialogen slik at du kan velje kva for farge som skal bli gjennomsiktig. Du kan også bruke fargehentaren og klikke på den ønskte fargen. Den valde fargen blir forgrunnsfarge i verktøyskrinet. Høgreklikkar du på Frå-ruta, kjem det opp ein meny der du kan velje å hente farge frå forgrunn, bakgrunn, eller svart eller kvit. (I noen system kan du også dra fargen frå fargehentaren til Frå-ruta).