3.10. Fargelegg

3.10.1. Oversyn

Figur 15.39. Verknaden av filteret

Verknaden av filteret

Originalbiletet

Verknaden av filteret

Verknad av filteret “Fargelegg


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterFargarFargelegg

Filteret fargar eit bilete slik det vil sjå ut sett gjennom farga glas.

3.10.2. Innstillingar

Figur 15.40. Innstillingane for filteret “Fargelegg

Innstillingane for filteret Fargelegg

Farge

Du kan velje farge ved å trykka på ein av dei ferdigdefinerte fargane, eller du kan trykke i ruta Brukardefinerte fargar for å få fram fargedialogen.