6.8. Ombra caiguda

6.8.1. Panoràmica

Figura 17.129. Exemple del filtre «Ombra caiguda»

Exemple del filtre «Ombra caiguda»

Imatge original

Exemple del filtre «Ombra caiguda»

Utilitzant l'«Ombra caiguda» GEGL


Amb aquest filtre GEGL podeu afegir una ombra caiguda a una imatge, una selecció o text. Podeu triar el color, la posició i la mida de l'ombra.

6.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersLight and ShadowDrop Shadow….

It is available if your image holds an Alpha channel (see Secció 7.34, «Afegeix canal alfa»). Otherwise, it is disabled.

6.8.3. Opcions

Figura 17.130. Opcions del filtre «Ombra caiguda»

Opcions del filtre «Ombra caiguda»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

X, Y

La capa que conté l'ombra caiguda es mou horitzontalment per X píxels i verticalment per Y píxels. El desplaçament X i Y determina on es trobarà l'ombra en relació a la imatge. Els valors alts fan que la font de llum imaginària sembli que estigui lluny en direcció horitzontal o vertical, i els valors baixos fan que es vegi més a prop de la imatge.

El desplaçament pot ser negatiu, portant l'ombra a l'esquerra de la imatge si X < 0, o per sobre si Y < 0.

Per pura curiositat, es pot veure clarament la capa de l'ombra caiguda ajustant el radi de difuminat a 0 i movent l'ombra amb X i Y.

Radi del difuminat

Després de crear l'ombra, un Difuminat gaussià s'aplicarà amb un radi específic a la capa de l'ombra, s'obtindrà una aparença realista de l'ombra caiguda.

Grow shape

You can choose the shape that will be used to expand or contract the shadow. The choices should be self explanatory: Circle (default), Square, or Diamond.

Grow radius

The distance to expand the shadow before blurring. A negative value will contract the shadow instead.

Color

You can choose the color of the shadow here. Just click on the color swatch, and select a color when the color selector pops up, or use the eye-dropper to pick a color from the image.

Opacitat

Opacitat de l'ombra. El valor per defecte és de 0,500, però podeu seleccionar qualsevol altre valor de 0 (transparència completa) a 2,00 (opacitat completa).

6.8.4. Utilitzant el filtre Ombra caiguda

This GEGL Drop Shadow filter is surprising: if you apply the filter directly to the image as you do with the legacy filter, you get nothing, unless you have transparent areas in your image.

Per a obtenir el mateix resultat que el filtre antic:

 1. Obriu la imatge original.

 2. Obriu una imatge nova, una mica més gran que la imatge original, plena de transparència.

 3. Copieu la imatge original i enganxeu-la a la nova imatge. Es crea una selecció flotant al diàleg de capes.

 4. Ancora la selecció flotant.

 5. Select LayerCrop to Content.

 6. Select LayerLayer Boundary Size…: set layer size to the same size than your image and filled with transparency; click on the Center button. Then click on the Resize button.

 7. Obriu el quadre de diàleg de l'Ombra caiguda: l'ombra es mostra en la previsualització del llenç. Podeu canviar els valors de les opcions predeterminades.

 8. Finalment, afegiu una nova capa de la mateixa mida que la imatge i l'ompliu amb el color que vulgueu donar al fons. Desplaceu aquesta capa a sota de la pila de les capes.

 9. Feu clic a D'acord per a aplicar el filtre.

Aplicació del filtre a una selecció:

 1. Obriu la imatge original.

 2. Obriu una imatge nova, de la mateixa mida que la imatge original, plena de transparència.

 3. Crea la selecció

 4. Copieu la selecció i enganxeu-la a la nova imatge. Es crea una selecció flotant al diàleg de capes.

 5. Ancora la selecció flotant.

 6. Select LayerCrop to Content.

 7. Select LayerLayer to Image Size (with transparency).

 8. Obriu el quadre de diàleg de l'Ombra caiguda: l'ombra es mostra en la previsualització del llenç. Podeu canviar els valors de les opcions predeterminades.

 9. Finalment, afegiu una nova capa de la mateixa mida que la imatge i l'ompliu amb el color que vulgueu donar al fons. Desplaceu aquesta capa a sota de la pila de les capes.

  També podeu utilitzar la imatge original com a fons: desfer la selecció, copiar-la i enganxar-la com a nova capa a la nova imatge. Desplaceu la nova capa a sota de la pila de capes.

 10. Feu clic a D'acord per a aplicar el filtre.

Aplicació del filtre a un text:

El procediment és més senzill alhora de crear una ombra caiguda per a un text: crea el text i aplica el filtre Ombra caiguda directament.