6. Filtres de llums i ombres

6.1. Introducció

Filtres d'efectes de llum que representen diversos efectes d'il·luminació de la imatge.

Filtres d'efectes d'ombra que creen diversos tipus d'ombres.

Aquesta categoria descriu els filtres següents: