6.33. Configure Grid…

The Configure Grid command lets you set the properties of the grid which you can display over your image while you are working on it. GIMP provides only Cartesian grids. You can choose the color of the grid lines, and the spacing and offsets from the origin of the image, independently for the horizontal and vertical grid lines. You can choose one of five different grid styles.

6.33.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ImageConfigure Grid….

6.33.2. Description of the Configure Image Grid dialog

Obrázek 16.83. The Configure Grid dialog

The „Configure Grid“ dialog

Zobrazování

In the Configure Grid dialog, you can set the properties of the grid which is shown when you turn on the image grid.

Styl mřížky
Průsečíky (body)

Tento styl, ze všech nejméně nápadný, zobrazuje pouze tečky v místě průsečíků jednotlivých linek mřížky.

Průsečíky (nitkové kříže)

Tento styl je výchozí. V místě průsečíků linek zobrazuje křížky.

Čárkovaná

V tomto stylu je mřížka vykreslená přerušovanými čárami. Pokud jsou rozestupy příliš malé, nevypadá tento styl dobře.

Dvojitě čárkovaná

V tomto stylu je mřížka vykreslená přerušovanými čárami ve dvou barvách. Pokud jsou rozestupy příliš malé, nevypadá tento styl dobře.

Plná

Při použití tohoto stylu je mřížka vykreslena plnými, jednobarevnými čarami.

Barva popředí a pozadí

Click on the color button to select a new color for the grid.

Rozestup

Šířka a Výška

Zde lze nastavit, za použití různých jednotek, hustotu mřížky. Klikáním na ikonu řetězu lze přepínat možnost nezávislého nastavování rozestupu svislých a vodorovných linií.

Offset

Šířka a Výška

Zde lze nastavit počáteční bod, ze kterého mřížka vychází, vzhledem k levému hornímu rohu obrázku. V případě nastavení obou hodnot na nulu (výchozí nastavení), je první linie mřížky od levého či horního okraje obrázku vzdálená o hodnotu odpovídající rozestupu mřížky. Klikáním na ikonu řetězu lze opět přepínat možnost nezávislého nastavení posunu pro svislé a vodorovné linie.