3.8. Vložit

Příkaz Vložit vloží obsah schránky (schránka obsahuje data z posledního použití příkazu Vyjmout nebo Kopírovat) Gimpu do aktivního obrázku. Data jsou vložena jako plovoucí výběr, který se v dialogu Vrstvy zobrazuje jako samostatná vrstva.

If there is an existing selection on the canvas, it is used to align the pasted data. If there is already a selection, the data is pasted using the selection as a center point. If you want the selection to be used as a clipping region for the pasted data, you should use the Paste Into Selection command.

[Poznámka] Poznámka

Současně je možno mít pouze jeden plovoucí výběr a s vrstvou není možno během existence plovoucího výběru pracovat.

3.8.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through EditPaste,

  • Klávesová zkratka Ctrl+V vyvolá příkaz Vložit.