3.7. Kopírovat viditelné

Na rozdíl od příkazu Kopírovat, který kopíruje pouze z aktivní vrstvy, kopíruje příkaz Kopírovat viditelné ze všech viditelných vrstev, tedy všech, které jsou označeny ikonou oka. Informace o jednotlivých vrstvách jsou ale během kopírování ztraceny, kopíruje se jejich sloučený obsah. Vložením obsahu schránky získáte jen jednu vrstvu, obsahem odpovídající viditelnému obsahu vrstev původních.

[Poznámka] Poznámka

Please note that the information about the layers is lost when the image data is put in the clipboard. When you later paste the clipboard contents, there is only one layer, which is the fusion of all the marked layers.

3.7.1. Activating the Command

You can access this command from the main menu through EditCopy Visible.