3.3. Znovu

Znovu neutralizuje účinek příkazu Zpět. Každá akce vrácená pomocí příkazu Zpět může být obnovena jedním příkazem Znovu, dokud se obrázek nevrátí do svého konečného stavu. Příkazy Zpět a Znovu lze střídat dle libosti. Příkaz Znovu je však dostupný pouze tehdy, pokud byla poslední provedená akce Zpět. Pokud se na obrázku po provedení příkazu Zpět učiní nějaké změny, stavy, které by bývaly byly dostupné pomocí Znovu se nenávratně ztratí. Viz část Vracení zpět.

An alternate version of Redo is Strong Redo, which skips changes in visibility of layers etc. This command can be executed by using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+Y.

To see the operations which you have done and undone, use the Undo History dialog.

3.3.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through EditRedo,

  • or by using the keyboard shortcut Ctrl+Y,

  • or by simply clicking on the status you want in the Undo History dialog.