3.3. Refés

L'ordre Refés deixa sense efecte l'ordre Desfés. Tota acció de «Desfés» es pot deixar sense efecte amb l'ordre «Refés». Podeu alternar «Desfés» i «Refés» tants cops com vulgueu. Tingueu en compte que només podeu refer una operació si l'última acció que heu fet no era desfer. Si dueu a terme una operació a la imatge després d'haver desfet alguna cosa, haureu perdut els passos anteriors de refer i no es podran recuperar. Vegeu la secció Desfés per a més informació.

Una versió alternativa de Refer és «Refer fort», que salta els canvis en la visibilitat de les capes, etc. Aquesta ordre es pot executar mitjançant la tecla drecera Ctrl+Maj+S.

Per a veure les operacions que heu fet i desfet, empreu el diàleg Historial de desfer.

3.3.1. Activació de l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaRefés,

  • o utilitzant la drecera de teclat Ctrl+Y,

  • o fent clic a l'estat que vulgueu al diàleg de l'Historial de desfer.