3.3. Gjenta

Kommandoen Gjenta reverserer det kommandoen Angre har gjort. Kvart einaste «Angre» har sitt tilsvarande «Gjenta». Du kan veksle mellom «Angre» og «Gjenta» så mykje du lystar. Legg merke til at du kan «Gjenta» ein operasjon berre dersom det siste du gjorde var å «Angre». Har du gjort det minste arbeidet på biletet, vil du ikkje kunne gjenta noko som er angra. Sjå meir om dette i avsnittet Å gjenta.

An alternate version of Redo is «Strong Redo», which skips changes in visibility of layers etc. This command can be executed by using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+Y.

Får å sjå operasjonane du har angra og gjentatt, kan du gå inn på dialogvindauget angrelogg.

3.3.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through EditRedo,

  • or by using the keyboard shortcut Ctrl+Y,

  • eller ved å klikka på ønskt linje i angreloggen.