2.21. Ukončit

Příkaz Ukončit způsobí zavření všech oken Gimpu a ukončení jeho běhu. Pokud jsou některé z otevřených obrázků označeny jako nečisté, tzn. obsahují neuložené změny, GIMP na to upozorní a nabídne možnost operaci přerušit. (V Gimpu 2.2 se zobrazí seznam neuložených obrázků.) Pokud je otevřeno velkémnožství obrázků, nebo pokud se používá velká část operační paměti počítače, může zavírání a ukončování chvíli trvat.

2.21.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through FileQuit,

  • nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Q.

  • For most systems on which GIMP runs, you can also execute it by clicking on a Close button somewhere on the main image window's titlebar. The location and appearance of this button are determined by the windowing system and the window manager. Clicking on this button closes GIMP when no image is open.