2.21. Έξοδος

Η εντολή Έξοδος προκαλεί στο GIMP το κλείσιμο όλων των εικόνων και έξοδο. Εάν δεν υπάρχουν ανοιχτές εικόνες που περιέχουν αναποθήκευτες αλλαγές (δηλαδή, δεν είναι σημειωμένες ως «καθαρές»), το GIMP σας ενημερώνει και εμφανίζει μια λίστα των αναποθήκευτων εικόνων. Μπορείτε τότε να επιλέξετε ποιες εικόνες θέλετε να αποθηκεύσετε ή μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή. Σημειώστε ότι εάν έχετε έναν μεγάλο αριθμό εικόνων ανοικτό, ή εάν χρησιμοποιείται ένα μεγάλο μέρος της RAM στο σύστημά σας, μπορεί να πάρει λίγο πριν να κλείσουν όλα.

2.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through FileQuit,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Q.

  • Για τα περισσότερα συστήματα στα οποία το τρέχει το GIMP, μπορείτε επίσης να το εκτελέσετε πατώντας ένα πλήκτρο «Κλείσιμο» κάπου στη γραμμή τίτλου του κύριου παραθύρου εικόνας. Η τοποθεσία και εμφάνιση αυτού του πλήκτρου προσδιορίζονται από τα παραθυρικά συστήματα και τον διαχειριστή παραθύρου. Πατώντας σε αυτό το πλήκτρο κλείνει το GIMP όταν καμιά εικόνα δεν είναι ανοικτή.