2.21. Avslutt

Trykker du på kommandoen Avslutt, vil GIMP lukke alle opne vindauge og slutte av. Dersom det finst opne bilete det er gjort endringar i utan lagring, dvs. at dei ikkje er merka som «reine», vil GIMP gjere deg merksam på dette ved å vise ei liste over ulagra bilete. Du kan såleis velje kva bilete du ønskjer å lagra, eller rett og slett avbryta avsluttinga. Dersom du har svært mange ulagra bilete, eller du bruker mykje RAM, kan det ta litt tid før kommandoen vert utført.

2.21.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa på biletmenyen via FilAvslutt

  • eller med snarvegen Ctrl+Q. (Engelsk: Quit).

  • For most systems on which GIMP runs, you can also execute it by clicking on a «Close» button somewhere on the main image window's titlebar. The location and appearance of this button are determined by the windowing system and the window manager. Clicking on this button closes GIMP when no image is open.