8.2. Rozdíl gaussovských rozostření

8.2.1. Overview

Obrázek 17.160. Applying example for the Difference of Gaussians filter

Applying example for the „Difference of Gaussians“ filter

Original image

Applying example for the „Difference of Gaussians“ filter

Filter Difference of Gaussians applied with radius 1 = 1.000 and radius 2 = 0.100.


Tento filtr je v Gimpu 2.2 nový. Provádí detekci hran pomocí algoritmu zvaného „rozdíly v gaussovských rozostřeních“. Ten spočívá v provedení dvou různých gaussovských rozostření obrázku s různým poloměrem rozostření a jejich následným odečtením. Tento algoritmus se velmi často používá při konstrukci umělého zraku (a možná hraje roli i v biologickém zraku!) a je velmi rychlý, protože pro gaussovské rozostření existují velmi efektivní algoritmy. Nejdůležitější parametry jsou poloměry rozostření obou gaussovských rozostření. Nejsnazší je pravděpodobně nastavit je s pomocí náhledu, ale může být také užitečné vědět, že zvětšení menšího poloměru většinou znamená silnější hrany, zatímco zmenšení většího poloměru obvykle znamená zvýšení prahu pro rozpoznání hran.

8.2.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersEdge-DetectDifference of Gaussians….

8.2.3. Options

Obrázek 17.161. Gaussian Difference filter options

Gaussian Difference filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Radius 1, Radius 2

Radius 1 and Radius 2 are the blurring radii for the two Gaussian blurs. If you want to produce something that looks like a sketch, in most cases setting Radius 2 smaller than Radius 1 will give better results.