8.2. Διαφορά Γκάους

8.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.160. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «διαφορά Γκάους»

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «διαφορά Γκάους»

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «διαφορά Γκάους»

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Διαφορά Γκάους» με ακτίνα 1 = 1,000 και ακτίνα 2 = 0,100.


Αυτό το φίλτρο κάνει εντοπισμό άκρων χρησιμοποιώντας το αλγόριθμο που λέγεται «διαφορά Γκάους», που δουλεύει εκτελώντας δύο διαφορετικές θολώσεις Γκάους στην εικόνα, με διαφορετική ακτίνα θόλωσης για κάθε μια και αφαιρώντας τες για δώσουν το αποτέλεσμα. Αυτός ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται πλατιά στην τεχνητή όραση (ίσως στη βιολογική όραση επίσης!) και είναι αρκετά γρήγορος επειδή υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές μέθοδοι για να γίνουν θολώσεις Γκάους. Οι πιο σημαντικές παράμετροι είναι οι ακτίνες θόλωσης για τις δύο θολώσεις Γκάους. Είναι προφανώς πιο εύκολο να τις ορίσετε χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση, αλλά μπορεί να βοηθήσει ότι αυξάνοντας τη μικρότερη ακτίνα τείνει να δώσει πιο χοντρές ακμές και μείωση της μεγαλύτερης ακτίνας τείνει να αυξήσει το «κατώφλι» για αναγνώριση μιας ακμής. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πάρετε καλύτερα αποτελέσματα εάν η ακτίνα 2 είναι πιο μικρή από την ακτίνα 1, αλλά τίποτα δεν σας εμποδίζει να τις αντιστρέψετε και σε περιπτώσεις όπου έχετε ένα σχήμα φωτός σε σκοτεινό υπόβαθρο, η αντιστροφή τους ίσως βελτιώσει το αποτέλεσμα.

8.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersEdge-DetectDifference of Gaussians….

8.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.161. Επιλογές φίλτρου διαφοράς Γκάους

Επιλογές φίλτρου διαφοράς Γκάους

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα 1, ακτίνα 2

Ακτίνα 1 και ακτίνα 2 είναι οι ακτίνες θόλωσης για τις δύο θολώσεις Γκάους. Εάν θέλετε να παράξετε κάτι που μοιάζει με σκίτσο, στις περισσότερες περιπτώσεις ορίζοντας «Ακτίνα 2» μικρότερο από «Ακτίνα 1» θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα.