11.7. Fotokopie

11.7.1. Overview

Obrázek 17.206. Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Original image

Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Filter Photocopy applied


Filtr Fotokopie upravuje aktivní vrstvu či výběr tak, aby vypadala jako černobílá fotokopie, jako by byl toner přenášen na základě relativní tmavosti dané oblasti. Dosáhne se toho ztmavením oblastí, které jsou tmavší než je průměr okolí, a nastavením ostatních pixelů na bílou barvu.

[Tip] Tip

You may use this filter to sharpen your image. Create a copy of the active layer and use the filter on the copy. Set the Layer Mode to Multiply and adjust the opacity slider to get the best result.

11.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticPhotocopy….

11.7.3. Options

Obrázek 17.207. Volby filtru Fotokopie

Volby filtru „Fotokopie“

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Poloměr masky

This parameter controls the size of the pixel neighborhood over which the average intensity is computed and then compared to each pixel in the neighborhood to decide whether or not to darken it. Large values result in very thick black areas bordering the regions of white and much less detail for black areas. Small values result in less toner overall and more details everywhere.

Ostrost

Tato volba umožňuje nastavit ostrost fotokopie. Možné hodnoty jsou od 0.0 do 1.0.

Percent black

Tento parametr ovlivňuje množství černé barvy přidané do obrázku. Je-li hodnota malá, jsou přechody do černých oblastí jemnější a tmavé čáry jsou užší a méně patrné. Vysoké hodnoty vytváří silnější, tmavší a ostřejší černé oblasti. Maximální hodnota vytváří nevyhlazené (aliasované) černé oblasti. Nejlepší a nejpřirozenější výsledky je obvykle možno dosáhnout středními hodnotami. Hodnota se může pohybovat mezi 0.0 a 1.0.

Percent white

Tento parametr ovlivňuje procento bílé barvy.