15.3. Částečně zploštit

15.3.1. Overview

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyČástečně zploštit. Je dostupný pouze v případě vrstev obsahujících alfa kanál. Jinak je položka zašedlá a filtr je nepřístupný.

Filtr Částečně zploštit je užitečný pro vyhlazování obrázků ve formátu GIF s průhledností. Formát GIF podporuje úplnou průhlednost a plné krytí (alfa hodnoty 0 a 255), nikoliv však částečnou průhlednost (1-254): částečně průhledné pixely jsou převedeny na zcela průhledné nebo zcela neprůhledné, čímž se zničí veškeré vyhlazení okrajů obrázku.

Před aplikací filtru je nutné znát barvu pozadí webové stránky (nejlépe zjistit barevnou pipetou).

15.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersWebSemi-Flatten. It is available if your image holds an Alpha channel (see 7.34 – „Přidat alfa kanál“). Otherwise, it is disabled.

15.3.3. Options

Obrázek 17.410. Semi-Flatten filter options dialog

„Semi-Flatten“ filter options dialog

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Color

This allows you to change the color that is used by this filter to fill in semi transparent areas. You can click the color bar to select a color, or use the color picker to pick a color from your image.

15.3.4. Příklad

In the example below, the Toolbox Background color is pink, and the image has feathered edges on a transparent background.

Obrázek 17.411. Semi-Flatten example

Semi-Flatten example

Active background color

Semi-Flatten example

At 800% zoom level


Full transparency is kept. Semi-transparent pixels are colored with pink according to their transparency (Alpha value). This image will well merge into the pink background of the new page.

Obrázek 17.412. Semi-Flatten filter applied

Semi-Flatten filter applied

Result, in GIF format, after applying Semi-flatten filter.