15.3. Halvutflating

15.3.1. Oversyn

Dette filteret blir brukt for å lage kantutjamning mot ein fast bakgrunnsfarge på indekserte bilete for å imitere gjennomsikt. GIF-formatet kan bare ha fullstendig gjennomsiktige eller fullstendig ugjennomsiktige pikslar. Delvis gjennomsiktige pikslar blir i GIF anten sett til full gjennomsikt eller heilt ugjennomsiktige. Dette kan øydelegge dei nydelege overgangane du har laga i logoen du hadde tenkt å bruke på nettsidedne dine.

Før du bruker dette filteret, må du setje bakgrunnsfargen nøyaktig til den bakgrunnsfargen du har på nettsida. Bruk eventuelt fargeplukkaren og legg bakgrunnsfargen som forgrunnsfarge i verktøykassa. Inverter deretter FG og BG i verktøykassa slik at bakgrunnsfargen her er den same som du har på nettsidene.

Filteret kombinerer forgrunnsfargane i biletet med bakgrunnsfargen til ein best mogleg fargeovergang mot bakgrunnsfargen ved at fullstendig gjennomsiktige pikslar tar ingen farge, svært gjennomsiktige pikslar blir litt farga og lite gjennomsiktige pikslar blir mykje farga.

15.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersWebSemi-Flatten. It is available if your image holds an Alpha channel (see Del 7.34, «Legg til alfakanal»). Otherwise, it is disabled.

15.3.3. Innstillingar

Figur 17.398. «Semi-Flatten» filter options dialog

«Semi-Flatten» filter options dialog

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Color

This allows you to change the color that is used by this filter to fill in semi transparent areas. You can click the color bar to select a color, or use the color picker to pick a color from your image.

15.3.4. Eksempel

I eksemplet nedanfor er bakgrunnen i verktøykassa sett til rosa. Biletet har mjuke kantar som går mot ein gjennomsiktig bakgrunn.

Figur 17.399. Eksempel på halvutflating

Eksempel på halvutflating

Aktiv bakgrunnsfarge

Eksempel på halvutflating

800% forstørring


Full transparency is kept. Semi-transparent pixels are colored with pink according to their transparency (Alpha value). This image will well merge into the pink background of the new page.

Figur 17.400. Eksempel på bruk av filteret «Halvutflating»

Eksempel på bruk av filteret «Halvutflating»

Resultat i GIF format, etter bruk av filteret halvutflating