11.9. Jemná záře

11.9.1. Overview

Obrázek 17.212. Example for the SoftGlow filter

Example for the „SoftGlow“ filter

Original image

Example for the „SoftGlow“ filter

Filter Softglow applied


This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens. Softglow produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.9.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticSoftglow….

11.9.3. Options

Obrázek 17.213. Softglow filter options

„Softglow“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Poloměr záře

Parametr Poloměr záře ovlivňuje ostrost efektu, vytváří efekt vazelíny na čočce.

Jas

Parametr Jas ovlivňuje stupeň zjasnění světlých oblastí obrázku.

Ostrost

Parametr Ostrost ovlivňuje jak přesně ohraničený či naopak difúzní má efekt být.