11.9. Pehmeä hehku

11.9.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.212. Esimerkki Pehmeä hehku suotimelle

Esimerkki ”Pehmeä hehku” suotimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Pehmeä hehku” suotimelle

Pehmeä hehku suodin lisätty


Tämä suodin valaisee kuvan pehmeällä hehkulla, joka näyttää kuin linssiin olisi hierottu vaseliinia. Pehmeä hehku tuottaa tämän tehosteen tekemällä kuvan kirkkaista alueista entistä kirkkaampia.

11.9.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticSoftglow….

11.9.3. Asetukset

Kuva 17.213. Pehmeä hehku suotimen asetukset

”Pehmeä hehku” suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Hehkun säde

Hehkun säteen parametri hallitsee tehosteen terävyyttä tuottaen "vaseliinia linssissä-tehosteen".

Kirkkaus

Kirkkauden parametri hallitsee kuvaan lisättävien yksityiskohtien voimakkuutta.

Terävyys

Terävyyden parametri hallitsee kuinka tarkka tai vastaavasti hajotettu hehkun tehosteen tulisi olla.