11.9. Lluentor suau

11.9.1. Panoràmica

Figura 17.215. Exemple del filtre «Lluentor suau»

Exemple del filtre «Lluentor suau»

Imatge original

Exemple del filtre «Lluentor suau»

Filtre «Lluentor suau» aplicat


Aquest filtre il·lumina la imatge amb una lluentor suau, com en el vell truc de tacar amb vaselina la lent. Produeix aquest efecte afegint llum a les zones més lluminoses de la imatge.

11.9.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersArtisticSoftglow….

11.9.3. Opcions

Figura 17.216. Opcions del filtre «Lluentor suau»

Opcions del filtre «Lluentor suau»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi de la lluentor

El paràmetre radi controla la nitidesa de l'efecte, produeix un efecte més o menys enterbolit.

Brillantor

El paràmetre lluentor controla el grau d'intensificació aplicada a les zones clares de la imatge.

Nitidesa

El paràmetre nitidesa controla com de definit o difús és l'efecte.