5.14. Video Degradation

5.14.1. Overview

Obrázek 17.90. Applying example for the Video Degradation filter

Applying example for the „Video Degradation“ filter

Original image

Applying example for the „Video Degradation“ filter

Filter Video Degradation applied


Filtr na aktivní vrstvě či výběru vytvoří efekt simulující rozklad na RGB body televizní obrazovky či monitoru.

5.14.2. Activating the Filter

You can find this filter through FiltersDistortsVideo Degradation….

5.14.3. Options

Obrázek 17.91. Video Degradation filter options

„Video Degradation“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Pattern

Je zbytečné popisovat jednotlivánastavení, lépe je si je prohlédnout v náhledu.

Aditivní

Nastavuje, zda se výsledek k původnímu obrázku přičítá.

Rotovaný

Natočení výsledku o 90°.