5.14. Υποβάθμιση βίντεο

5.14.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.93. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»


Εφαρμογή χαμηλού βήματος κουκκίδας προσομοίωσης RGB σε καθορισμένο σχέδιο.

5.14.2. Activating the Filter

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΥποβάθμιση βίντεο….

5.14.3. Επιλογές

Σχήμα 17.94. «Video Degradation» filter options

«Video Degradation» filter options

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μοτίβο

Θα ήταν μάλλον δύσκολο να περιγραφεί τι κάθε μοτίβο θα αποδώσει. Είναι βέλτιστο να δείτε τι αποδίδεται στην προεπισκόπηση.

Πρόσθεση

Ορίστε εάν η συνάρτηση προσθέτει το αποτέλεσμα στην αρχική εικόνα.

Περιστροφή

Περιστροφή του αποτελέσματος κατά 90°.