5.14. Υποβάθμιση βίντεο

5.14.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.90. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Υποβάθμιση βίντεο»


Εφαρμογή χαμηλού βήματος κουκκίδας προσομοίωσης RGB σε καθορισμένο σχέδιο.

5.14.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΥποβάθμιση βίντεο….

5.14.3. Επιλογές

Σχήμα 17.91. Επιλογές φίλτρου «Υποβάθμιση βίντεο»

Επιλογές φίλτρου «Υποβάθμιση βίντεο»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μοτίβο

Θα ήταν μάλλον δύσκολο να περιγραφεί τι κάθε μοτίβο θα αποδώσει. Είναι βέλτιστο να δείτε τι αποδίδεται στην προεπισκόπηση.

Πρόσθεση

Ορίστε εάν η συνάρτηση προσθέτει το αποτέλεσμα στην αρχική εικόνα.

Περιστροφή

Περιστροφή του αποτελέσματος κατά 90°.