6.16. Display

Obrázek 15.99. Předvolby zobrazování

Předvolby zobrazování

Tato stránka umožňuje nastavit způsob zobrazování průhledných částí obrázku a také zkalibrovat monitor pro přesné zobrazování rozměrů.


6.16.1. Options

Transparency

Check style

Ve výchozím nastavení zobrazuje GIMP průhlednost jako šachovnici se středně tmavými poli. Zde lze nastavit jiné zbarvení šachovnice nebo jednolitou bílou, šedou či černou barvu.

Check size

Zde lze nastavit velikost polí šachovnice použité pro zobrazování průhlednosti.

Obrázek 15.100. The Calibration dialog

The Calibration dialog

Monitor Resolution

Rozlišení monitoru (v dpi) je poměr pixelů (ve vodorovném a svislém směru) k palcům. Můžete ho nastavit třemi způsoby:

  • Ze systému oken (nejjednodušší, ale nejspíš velice nepřesné).

  • Nastavit ručně.

  • Stisknout tlačítko Kalibrovat.

The Calibrate Dialog

My monitor was impressively off when I tried the Calibrate Dialog. The Calibrate Game is fun to play. You will need a soft ruler.