6.16. Εμφάνιση

Σχήμα 15.99. Προτιμήσεις εμφάνισης

Προτιμήσεις εμφάνισης

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο που διαφανή μέρη μιας εικόνας αναπαριστώνται και σας επιτρέπει την επαναβαθμονόμηση της ανάλυσης της οθόνης σας.


6.16.1. Επιλογές

Διαφάνεια

Έλεγχος τεχνοτροπίας

Από προεπιλογή, το GIMP υποδεικνύει διαφάνεια χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο σκακιέρας με ελέγχους μεσαίου τόνου, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε εάν θέλετε, ή σε διαφορετικό τύπο σκακιέρας ή σε συμπαγές μαύρο, άσπρο ή γκρι.

Έλεγχος μεγέθους

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των τετραγώνων στο χρησιμοποιούμενο μοτίβο σκακιέρας για να δείξετε διαφάνεια.

Σχήμα 15.100. Ο διάλογος βαθμονόμησης

Ο διάλογος βαθμονόμησης

Ανάλυση οθόνης

Η ανάλυση οθόνης είναι ο λόγος των εικονοστοιχείων, οριζοντίως και καθέτως σε ίντσες. Έχετε τρεις τρόπους να προχωρήσετε εδώ:

  • Λήψη της ανάλυσης από το σύστημα παραθύρου. (πολύ εύκολο, προφανώς ανακριβές).

  • Χειροκίνητος ορισμός

  • Πίεση του πλήκτρου βαθμονόμησης.

Ο διάλογος βαθμονόμησης

Η οθόνη ήταν εντυπωσιακά κλειστή όταν προσπάθησα το διάλογο βαθμονόμησης. Το «παιχνίδι βαθμονόμησης» είναι διασκεδαστικό. Θα χρειαστείτε ένα μαλακό χάρακα.