5.4. Bod na bod

Příkaz zapíná a vypíná režim zobrazení Bod na bod. Pokud je tento režim zapnut, je při 100% přiblížení jeden pixel v obrázku zobrazován jako jeden pixel na obrazovce.

The example below will illustrate this. Imagine the following image properties:

Obecně se tato volba nastavuje v předvolbách. Zde je ji možné měnit pro aktuální obrázek.

Pokud je obrázek určen pro web, je použití této volby vhodné. Nikoliv však, je-li určen pro tisk.

5.4.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewDot for Dot.