5.4. Κουκκίδα για κουκκίδα

Η εντολή Κουκκίδα για κουκκίδα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κατάσταση «Κουκκίδα για κουκκίδα». Εάν είναι ενεργοποιημένη και ο συντελεστής εστίασης είναι 100%, κάθε εικονοστοιχείο στην εικόνα εμφανίζεται ως ένα εικονοστοιχείο στην οθόνη. Εάν είναι απενεργοποιημένη, η εικόνα εμφανίζεται στο «πραγματικό» της μέγεθος, το μέγεθος που θα έχει όταν εκτυπωθεί.

Το παρακάτω παράδειγμα το δείχνει. Φανταστείτε τις ακόλουθες ιδιότητες εικόνας:

Για να δουλεύει κατάλληλα η κατάσταση κουκκίδα για κουκκίδα, η ανάλυση της εικόνας πρέπει να είναι ίδια με την ανάλυση της οθόνης στο Μενού προτιμήσεων.

Ενεργοποίηση αυτής της κατάστασης συνιστάται, εάν δουλεύετε με εικονίδια και γραφικά ιστού. Εάν δουλεύετε με εικόνες που σκοπεύετε να εκτυπωθούν, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση κουκκίδα για κουκκίδα.

5.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewDot for Dot.