5.10. Navigační okno

Tato nabídka otvírá navigační okno, které usnadňuje pohyb a orientaci v obrázku a změnu přiblížení. Způsob používání tohoto okna je popsán v části Navigační dialog.

5.10.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewNavigation Window.

  • You can also access it more rapidly by clicking on the icon in the lower right corner of the image window.