5.10. Παράθυρο περιήγησης

Η εντολή Παράθυρο περιήγησης ανοίγει το Παράθυρο περιήγησης. Αυτό επιτρέπει την εύκολη περιήγηση μέσα από την εικόνα, τον ορισμό σταθμών εστίασης και τη μετακίνηση των ορατών μερών της εικόνας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του στο κεφάλαιο Διάλογος περιήγησης.

5.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewNavigation Window.

  • Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε πιο γρήγορα με κλικ στο εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου εικόνας.