5.10. Παράθυρο περιήγησης

Η εντολή Παράθυρο περιήγησης ανοίγει το Παράθυρο περιήγησης. Αυτό επιτρέπει την εύκολη περιήγηση μέσα από την εικόνα, τον ορισμό σταθμών εστίασης και τη μετακίνηση των ορατών μερών της εικόνας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του στο κεφάλαιο Διάλογος περιήγησης.

5.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΠαράθυρο περιήγησης.

  • Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε πιο γρήγορα με κλικ στο εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου εικόνας.