5.2. Nový pohled

Příkaz Nový pohled vytvoří nové okno obrázku zobrazující aktuální obrázek. Stávající okno zůstane zachováno. Obrázek tak může být zobrazen ve více oknech, z nichž každé může být jinak nastaveno – v každém může být například jiný stupeň přiblížení nebo se mohou lišit v jakémkoliv jiném parametru zobrazení. Obsah okna, obrázek, je však společný, a změna obrázku v jednom okně se ihned projeví i v dalších oknech zobrazujících stejný obrázek. Užitečné je to například při práci s jednotlivými pixely při velkém přiblížení – další pohled lze využít k celkovému pohledu na obrázek a pozorování změn „s nadhledem“, aniž by bylo nutno neustále měnit stupeň přiblížení v jednom okně.

5.2.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewNew View.