5.2. Visualització nova

L'ordre Visualització nova crea una nova finestra d'imatge per a la imatge actual, que podeu configurar independentment de l'existent. Podeu crear múltiples visualitzacions d'una imatge, que seran numerades .1, .2, etc., però només el factor d'ampliació i altres opcions poden ser diferents. Cap canvi, a part dels canvis de visualització, que feu en una finestra apareix en una altra finestra que mostri la mateixa imatge. Les visualitzacions noves no són fitxers d'imatge separats; simplement, són aspectes diferents de la mateixa imatge. Podríeu usar múltiples vistes, per exemple, si treballéssiu sobre píxels individuals amb un factor d'ampliació elevat. Podríeu veure els efectes que els vostres canvis tindrien en la imatge a mida normal.

5.2.1. Activació l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal VisualitzaVisualització nova.