5.2. Ny visning

Kommandoen Ny visning oppretter eit nytt biletvindauge med det aktive biletet i. Du kan lage fleire visningar av eit bilete. Kvar visning vert nummerert automatisk med .1, .2 osv i tillegg til biletnamnet. Desse bileta representerer ikkje nye biletfiler, men ulike framsyningar av den same fila. Alle endringar du gjer i eitt av bileta, vert også viste i dei andre vindauga. Det einaste som kan vere forskjellig i dei ulike vindauga, er korleis dei vert viste på skjermen. Denne kommandoen kan vere nyttig når du arbeider på pikselnivå og gjerne vil ha eit auge med korleis biletet ser ut i normal storleik.

5.2.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through ViewNew View.