5.17. Zobrazovat mřížku

Tato volba přepíná viditelnost mřížky obrázku. Ta slouží k přesnému umísťování vrstev či výběrů.

You can set the default for the grid in the Image Window Appearance dialog.

[Tip] Tip

Viz také Nastavit mřížku a Chytat ke mřížce

5.17.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Grid.