5.17. Näytä ruudukko

Käyttämällä näytä ruudukko komentoa, voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ruudukon esittämisen. Kun otat sen käyttöön, ruudukko päällystää kuvaa ja helpottaa kuvaelementtien asettelemisessa.

Aseta oletusruudukko Kuvaikkunan ulkoasu ikkunassa.

[Vihje] Vihje

Katso myös Määritä ruudukko komento ja kiinnitä ruudukkoon komento.

5.17.1. Komennon aktivointi

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Grid.