5.26. Zobrazovat rolovací lišty

Tato volba přepíná zobrazování rolovacích lišt (posuvníků) v okně obrázku. To může být užitečné, pokud je třeba šetřit místem na obrazovce.

You can set the default for the scrollbars in the Image Window Appearance dialog.

5.26.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Scrollbars.